Dedicare AB (julkinen) on Ruotsin lainsäädännön alainen ja omistajaohjaus perustuu yhtiöjärjestykseen, Nasdaq Tukholman listautumissopimukseen ja muihin sovellettaviin sääntöihin, standardeihin, ohjeisiin ja käytäntöihin.

Dedicare soveltaa 1. tammikuuta 2010 alkaen Ruotsin hallinnointikoodia.