Hallituksen vastuut ja työtavat

Yhtiökokous nimittää vuosittain hallituksen, jonka toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Hallitus vastaa yhtiön organisaatiosta ja johtamisesta sekä arvioi konsernin taloudellista tilannetta ja operatiivisen johdon toiminnan. Hallituksella on työstään kirjallinen työjärjestys, joka säätelee muun muassa hallituksen kokouksien lukumäärää, hallitukselle toimitettavia asioita ja puheenjohtajan tehtäviä. Hallituksen työtä ohjaavat myös muun muassa osakeyhtiölain ja hallinnointikoodin sovellettavat säännökset.

Komitea

Hallitus on vastuussa palkkaus- ja tilintarkastusasioista, joten Dedicare ei ole nimennyt erillistä palkkaus- tai tilintarkastuskomiteaa. Hallituksen jäsenten lukumäärän, yhtiön koon ja kaikkien jäsenten riippumattomuuden suhteen hallitus katsoo, että tämä on tehokas tapa hoitaa palkkaus- ja tilintarkastuskysymykset. Komitean nimittämisen tarvetta tarkastellaan vuosittain hallituksen nimeämisen yhteydessä.