Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu taloudellisista raporteista

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat vastuussa siitä, että tilinpäätös laaditaan ja esitetään tasapuolisesti EU:n hyväksymien kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien ja asetuksen 809/2004/EY mukaisesti.

Tämä velvollisuus sisältää sisäisen valvonnan suunnittelun, käyttöönoton ja ylläpidon, jonka avulla varmistetaan taloudellisten raporttien virheettömyyden riippumatta siitä, johtuuko virhe sääntöjenvastaisuudesta tai inhimillisestä virheestä.