Konsulent til rekruttering og bemanning innen Life Science

Faktaa työstä

Kaupunki/maa

Stjørdal

Julkaisupäivä

2023-01-06

Hae täältä

Dedicare bistår kunder med rekruttering og bemanning innom Life Science, apotek og laboratorier over hele landet.
Vi opplever stor etterspørsel og trenger en ny kollega som kan bistå i vår utvikling av Life Science-teamet.

Arbeidsoppgaver:

 • Relasjonsbygging og salg opp mot nye og eksisterende kunder, reisevirksomhet må påberegnes
 • Attrahere og aktivt søke etter kandidater ut fra behov
 • Gjennomføre intervju, evaluere og gjøre bakgrunnssjekk av kandidater
 • Ivareta ansatte og følge opp kunder
 • Delta på rekrutteringsmesser og fagmesser rundt om i Norden
 • Bidra med å utvikle Life Science-avdelingen videre

Utdanning og erfaringsbakgrunn:

 • Erfaring eller utdanning innen naturvitenskap, legemiddelbransjen eller apotek
 • Har du erfaring med rekruttering eller bemanning er det en fordel, men ikke noe krav. Opplæring vil bli gitt
 • Det er en fordel om du har erfaring av engelsk som arbeidsspråk

Personlige egenskaper: 

 • Du er fremoverlent og løsningsorientert
 • Evner å gjøre raske vurderinger, du er dynamisk og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver. Ingen dag i Dedicare er lik
 • Du liker å jobbe med mennesker, både på telefon og ved personlig oppmøte
 • Du har høy arbeidsmoral og vi trenger noen som evner å bidra ekstra i perioder der arbeidsmengden krever det
 • Du er strukturert og følger våre retningslinjer. Samtidig som du er kreativ og kan komme med nye ideer
 • Våre konsulenter jobber selvstendig, men vi er alle et team som sammen jobber for gode resultater i Dedicare

Vi kan tilby:

 • En varierende hverdag med ulike oppgaver
 • Opplæring og tett oppfølging av kolleger 
 • Gode resultater gir deg muligheter 
 • En trygg og godt etablert arbeidsplass
 • Et godt arbeidsmiljø med mye humor og godt samhold
 • 6 uker ferie

Dedicare sin overordnede visjon er på lang sikt, gjennom oppkjøp og organisk vekst, å bli et av Europas ledende bemanningsselskaper innen helse, life science og sosialt arbeid.
Dedicare har for tiden virksomhet i Norden, men ser Europa som sitt fremtidige marked.

Ta gjerne kontakt hvis dette virker spennende for deg.
 

Dedicare er et selskap som bemanner helsevesenet. Vi har vært notert på Nasdaq Stockholm fra mai 2011. Vi tar ansvar for å løse ressurs- og kompetanseutfordringer i helsevesenet, innen life science og sosialt arbeid, og kan dermed bidra til å sikre trygg og tilgjengelig omsorg og sosial omsorg for alle.

Dedicare finner kompetanse til helsetjenester, life science og sosialt arbeid gjennom bemanning og rekruttering av sykepleiere, leger, psykologer, bioingeniører, sosialarbeidere m.m. Ved å tilby våre vikarer nye utviklingsmuligheter, kan vi også bidra til å hindre fagfolk fra å forlate jobber i helsevesenet, innen life science og sosialt arbeid for å søke utfordringer, karriere og ferdighetsutvikling andre steder. Dette betyr mer tilgjengelige og kompetente leger, sykepleiere, laboranter, sosialarbeidere og ledere som bidrar til bedre omsorg og sosial omsorg.

Vi opererer over hele Norden, og våre kunder består av ledende helseinstitusjoner i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Våre kunder inkluderer samtlige norske sykehus, samt en lang rekke kommuner og private institusjoner over hele Norge og Norden.