Intensivsykepleiere til Medisinsk lungeovervåkning ved St. Olavs Hospital sommeren 2023

Faktaa työstä

Kaupunki/maa

Trondheim

Julkaisupäivä

2022-11-10

Hae täältä

Medisin- og Lungeovervåkning ved St. Olavs Hospital har behov for intensivsykepleier sommeren 2023

Dedicare søker intensivsykepleiere til jobb ved Medisin- og Lungeovervåkning på St. Olavs Hospital
i ukene 24-34 sommeren 2023. Det er behov både på dag, aften og natt. 

Avdelingen gir behandling til pasientgrupper med kronisk obstruktiv lungesykdom med  forverring/ infeksjon som trenger pustestøtte, alvorlige pneumonier,  sepsis, respiratoravvenning for trakeostomerte pasienter,  hjemmerespiratorbrukere som er inne for elektiv kontroll, elektrolyttforstyrrelser m.a. hyponatremi, akutte forgiftninger, ketoacidose og lever-og fordøyelsessykdommer/tilstander.
 
Du må kunne behersker non-invasiv/NIV behandling-V60, Philips, respiratorbehandling (Servo U), HighFlow – oksygenbehandling –  Airvo 2, Alaris VP plus infusjonspumpe/Alaris Guardrails plus sprøytepumpe. Scop og Philips IntenlliVue MP50.
 
Jobb periodevis eller kontinuerlig i tilsvarende minimum 100% stilling. Vi tilpasser perioder ut fra dine ønsker.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon 
 • Det er ønskelig med 2 års erfaring
 • Oppdatert A-HLR-kurs
 • Ønskelig med erfaring fra generell intensiv
 • Respiratorkompetanse
 • Videreutdanning som intensivsykepleier
 • Beherske et nordisk språk flytende, både muntlig og skriftlig
 • Samarbeidsvillig

 

Vi tilbyr

 • 100% gratis reiser og bolig i arbeidsperioden
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Overtidstillegg etter 35,5t/uke
 • Feriepenger á 12%
 • Sommerbonus
 • Døgnåpen vakttelefon
 • Fleksibilitet i praksis; bestem selv perioden/-ene du ønsker å arbeide
 • Pensjonsopptjening i DNB samt forsikring
 • Personlig oppfølging fra bemanningskonsulent som selv er sykepleier

 

Om dette virker interessant ta kontakt for mer informasjon og videre dialog.

Dedicare AB er et fremgangsrikt bemanningsselskap innen helse og omsorg. Vi har mer enn 15 års erfaring og bemanner i dag sykehus, kommuner og private kunder i Norge og Sverige. Dedicare er i dag det største selskapet innen helsebemanning i Norden.

Vi har landsomfattende rammeavtaler i både Sverige og Norge og kan tilby våre ansatte de beste betingelser og valgmuligheter.

Vi rekrutterer og leier ut leger, sykepleiere og annet helsepersonell og våre bemanningskonsulenter er både personalansvarlige og kundeansvarlige.

Dedicare er notert på NASDAQ OMX Stockholm og vi er ISO-sertifisert etter standard 9001:2008