Dedicare on yksi Pohjoismaiden suurimmista sosiaali- ja terveysalan yrityksistä, jolla on useita toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Olemme toimineet vuodesta 1996 lähtien kasvaen tasaisesti työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtien. Kaikkea toimintaamme ohjaavia perusarvoja ovat sitoutuneisuus, luotettavuus, tehokkuus sekä inhimillisyys. Uskomme, että työntekijät jotka viihtyvät työssään, tekevät työnsä paremmin. Hyvä yhteishenki ja ympäristöystävällisyys ovat meillä tärkeässä asemassa.

Dedicare Henkilöstö

Rekrytoimme lääkäreitä, sairaanhoitajia, sosionomeja, lastentarhanopettajia ja muuta hoitoalan henkilökuntaa. Tarjoamme palveluita niin julkiselle, yksityiselle kuin kolmannellekin sektorille – yksittäisistä sijaisuuksista kokonaisten osastojen, yksiköiden tai kirurgiatiimin miehitykseen.

Tällä hetkellä tarjoamme palveluitamme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.