Arvomme

Toimintaamme ohjaavat arvot

01.

Sitoutuminen

Tiedämme, että työntekijöiden sitoutuminen on ratkaiseva menestystekijä jokaiselle organisaatiolle. Siksi meille on ensiarvoisen tärkeää, että pyrimme hyödyntämään ja edistämään kunkin työntekijämme sitoutumista. Näin kehitämme paitsi työntekijöiden taitoja ja hyvinvointia, myös liike-elämää ja yhteiskuntaa.

02.

Dynaamisuus

Olemme mukana johtamassa kehitystä aloilla, joilla on tällä hetkellä suuria muutostarpeita. Onnistumiseen tarvitaan liiketoiminnassa vahvaa aloitekykyä sekä joustavuutta. Tämä puolestaan edellyttää yritteliäisyyttä ja muutoksen näkemistä luonnollisena tapana tulla entistä paremmiksi.

03.

Inhimillisyys

Meille ihmiset ovat kaikki kaikessa. Palveluitamme suorittavat työntekijät, joita koneet eivät koskaan pysty korvaamaan. Koko työmme tähtää siihen, että ihmiset saavuttavat parhaan mahdollisen terveyden ja hyvinvoinnin tason. Inhimillisyys arvona tarkoittaa myös sitä, että niin työntekijöille, asiakkaille kuin myös potilaille annetaan tukea ja vilpitöntä huomiota.

04.

Luotettavuus

Suhteet sekä työntekijöihimme että asiakkaisiin perustuvat luottamukseen. Haluamme asiakkaidemme tuntevan olonsa turvalliseksi ja kokevan, että he voivat luottaa meihin joka tilanteessa. Tämä ei merkitse ainoastaan sitä, että velvollisuutemme on tarjota hyvää palvelua ja toimitettava sitä ajoissa. Se tarkoittaa myös korkeaa laatua ja päteviä työntekijöitä – oikea työntekijä oikeassa paikassa.

Ratkaisemme resursseja ja osaamista koskevia haasteita terveydenhuollossa arvoihimme perustaen. Suhtaudumme intohimoisesti osaamisen ja palveluiden saatavuuden kehittämiseen terveydenhuollossa. Näin olemme osaltamme varmistamassa turvallista ja helposti saatavilla olevaa hoitoa kaikille.